Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

3. veľkonočný týždeň

Pondelok15.4.

Féria
Nižný Hrabovec
18:00
+ Ján Juhás
Utorok16.4.

Féria
Poša
17:00
Za zosnulých z rodiny Palenčikovej
Kučín
18:00
+ Mária, + Ján, + Mária, + Michal
Streda17.4.

Féria
Poša
17:00
+ Andrej Zeleňak
Nižný Hrabovec
18:00
+ Helena, + Michal, + Ján
Štvrtok18.4.

Féria
Nižný Hrabovec
17:00
Za Z a BP Anny (90 rokov života)
Poša
18:00
Za zosnulých z rodiny Petrovej
Piatok19.4.

Féria
Kučín
17:00
+ Anna Rusinková
Nižný Hrabovec
18:00
+ Gabriel
Sobota20.4.

Féria
Nižný Hrabovec
8:00
+ Juraj Štefanov, + Pavlína, + Helena
Nedeľa21.4.

4. veľkonočná nedeľa, Nedeľa Dobrého pastiera
Kučín
8:00
Za Z a BP Marcely (70 rokov života)
Poša
9:15
Za Z a BP a poďakovanie rodiny Roškovej
Nižný Hrabovec
10:30
Za Boží ľud
● Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí Nedeľou Dobrého pastiera. Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, sa za obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.
● V stredu o 18: 00 hod. bude vo farskom kostole v Nižnom Hrabovci detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po svätej omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie.
● V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nižnom Hrabovci svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude katechéza pre birmovancov.
● Dnes je pravidelná mesačná zbierka na náš kostol. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
● Čítanie lekcií: Nižný Hrabovec – Jozef a Marta Peštovci
● Upratovanie kostola: Nižný Hrabovec – rod. Štefana Jakuba, rod. Brindová, rod. Štefanková