Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše 18. týždňa v cezročnom období 2020

Pondelok3.8.
Poša18:0023. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA + Juraj, Mária, Juraj Jonekovi
Utorok4.8.

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Nižný Hrabovec18:00+ Veronika, Ján, Milan
Kučín19:00+ Helena Skliňárová
Streda5.8.
   
Štvrtok6.8.

Premenenie Pána, sviatok
Kučín18:00Za Bratstvo živého ruženca
Nižný Hrabovec19:00+ Ján Tkáč
Piatok7.8.

Prvý piatok v mesiaci
Nižný Hrabovec18:00Za chorých z Ružencového bratstva
Poša19:00Za ctiteľov NSJ
Sobota8.8.

Svätého Dominika, kňaza, spomienka
Nižný Hrabovec8:00+ Michal, Mária, Mária Romanovi
Nedeľa9.8.

19. nedeľa v cezročnom období
Kučín8:00Za ZBP pre Helenu s rodinou
Nižný Hrabovec9:00Za ZBP Anton a Mária, 50 rokov spoločného života
Poša10:00+ Jozef a Zuzana
1. DEVIATNIK
Nižný Hrabovec – Deviatnik pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie sa modlíme od utorka 6.8. pred Svätou omšou, ak Svätá omša nie je tak o 18.00 hod..

2. SVIATOSŤ ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia je pol hodiny pred svätou omšou.

3. ZBIERKA NA NÁŠ KOSTOL
Na budúcu nedeľu 9.8. je zbierka na náš kostol, keďže o týždeň neskôr je zbierka na Kňazský seminár. Úprimné vďaka a Pán Boh zaplať vopred za milodar.

4. DOSTUPNÉ FARSKÉ OZNAMY
www.farnosthrabovec.sk

5. LITURGIA SLOVA
19. nedeľa cezročnom období:


6. UPRATOVANIE KOSTOLA